Головна

Навчальний процес

Бакалавр з економіки і підприємництва

Магістр з економічної кібернетики

Дипломні роботи

Державні іспити

Виробнича практика

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Викладачі кафедри

 

Навчально-методичне забезпечення

Спонсори

Виробнича практика

Робоча програма виробниої (науково-дослідної) практики
Робоча програма виробниої (переддипломної) практики

Заключною ланкою практичної підготовки спеціаліста є виробнича переддипломна практика. На цьому етапі практикант-дипломник спроможний проводити теоретичні дослідження розвитку економічних систем на макро- та мікро-економічному рівні з активним вокористанням математичного апарату та інформаційних технологій, розробляє концепції модельно-комп"ютерних засобів для системного аналізу економічних систем, розробляє економіко-математичні методи для розв'язку дослідницьких та планово-управлінських задач.

Метою практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі навчання, набуття практичних навиків в постановці та реалізації практичних завдань, нагромадження досвіду організаторської і виховної роботи.

При проходженні переддипломної практики студенти зобов’язапні:

  1. ознайомитись з структурою підприємства чи установи, основними задачами, що розв’язуються в підрозділі, де студент проходить практику;
  2. ознайомитись з постановкою запропонованої задачі, скласти її економіко-математичну модель;
  3. розв’язати задачу з застосуванням ЕОМ, зробити аналіз отриманих результатів;
  4. вести щоденник практики.
 
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; e-mail: kiber.franko@ukr.net
Кафедра економічної кібернетики. Економічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка